Конфиденциалност

Всички интелектуални права, свързани със създадените от нас идеи и концепции, представени на този сайт, както и всички художествени материали, използвани за създаването на нашите уникални идеи и решения, могат да бъдат използвани само от нас и единствено за наши корпоративни нужди. Цялата интелектуална собственост върху създадените от нас решения, и сходните им права, принадлежат изключително и само на Иноватория ООД и компанията е единственият и изключителен собственик на всички интелектуални права на интернет страницата.

Компанията като собственик на всичките интелектуалните права, свързани със създадените от нея решения, в рамките на настоящия уеб сайт, не позволяват използването дори на части от визуални, графични елементи и текст.

Нашият уеб сайт съдържа информация, която може да бъде свързана с други уеб сайтове, върху които ние нямаме контрол и не носим отговорност.

Ако линкове или реклами, представени на нашия сайт нарушават правата на уеб сайтовете на други компании, извършващи подобна дейност, ние не носим никаква отговорност. В този случай ние действаме като компания, предоставяща рекламни площи.

Използване на лични данни:
Моля, прочетете внимателно публикуваната тук информация, преди да предоставите ваша лична информация:
Чрез artomarto.com се събират лични данни като име, имейл адрес, и др., доброволно предоставени от всеки потребител на сайта. Личните данни се използват за отговор на направено запитване от ваша страна, поръчка на продукт, както и за изпращане на актуална информация за нашите нови продукти или промоции. Изпращайки запитване или поръчка вие доброволно се съгласявате да използваме вашите данни за връзка с вас и включването ви в нашата база данни. С изключение на упоменатите по-долу случаи, ние не предоставяме дадените от Вас лични данни. Изключенията са следните:
Информацията се споделя с нашите партньори, които работят по поддържането на сайта и промоциите ни. Те са задължени да спазват правилото за поверителност; Вероятно бихме могли да имаме съвместна промоция с друга компания, която ще се ползва от предоставените от вас данни.